Sektorowa Rama Kwalifikacji dla sektora Komunikacji Marketingowej

Zaproszenie do udziału w konsultacjach wstępnego projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora Komunikacji Marketingowej

Miło nam poinformować, że po dwóch miesiącach wytężonej pracy Zespołu projektowego i grona ekspertów opracowano wstępny projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora Komunikacja Marketingowa (SRK KM).

Konsultacje wstępnego projektu SRK KM dotyczyć będą przyjętej definicji sektora, adekwatności wyznaczników sektorowych oraz charakterystyk poziomów i ich zgodności z oczekiwaniami interesariuszy sektora. Zostanie ponadto sprawdzona poprawność zastosowanej terminologii oraz przejrzystość i zrozumiałość poszczególnych zapisów.

Opinie i uwagi zebrane podczas konsultacji wstępnego projektu SRK KM posłużą do udoskonalenia opracowanego materiału. Rezultatem tego procesu będzie finalny, zweryfikowany projekt SRK KM. W ramach procesu konsultacji wstępnego projektu SRK KM odbędą się: seminaria konsultacyjne, zogniskowane wywiady grupowe oraz indywidualne wywiady pogłębione.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych interesariuszy z sektora komunikacji marketingowej do udziału w poszczególnych formach konsultacji.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy: k.misztal@eprd.pl

Proces konsultacji potrwa do 21 października 2022r.

 

30.09.2022
Podziel się tą stroną: