Nowy projekt w Azerbejdżanie

Z dumą pragniemy poinformować, że kierowane przez EPRD konsorcjum, zostało wyselekcjonowane do wdrażania projektu „Wsparcie dla Ministerstwa Edukacji w dalszym rozwoju kwalifikacji na poziomie 5 NQF (krajowych ram kwalifikacji) i wzmocnienie odporności systemu edukacji w Azerbejdżanie” o wartości 4,2 mln EUR. Projekt będzie realizowany zgodnie z kierunkami strategicznymi określonymi w ramach: Azerbejdżan 2030: Narodowe Priorytety Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i wesprze bieżące reformy azerbejdżańskiego systemu edukacji poprzez udzielenie pomocy technicznej.

Azerbejdżan 2030: Narodowe Priorytety Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, strategia rozwoju przyjęta przez Prezydenta Republiki Azerbejdżanu w lutym 2021 r., ma na celu wzmocnienie i modernizację gospodarki kraju. Główne założenia to nowoczesny system edukacji oraz środowisko, które umożliwia i zachęca do innowacji.

Projekt przyczyni się do modernizacji i poprawy jakości systemu edukacji w Azerbejdżanie, włączając w to szkolnictwo zawodowe, w kontekście uczenia ustawicznego. Działania będą obejmować m.in. wspieranie odpowiednich instytucji w Azerbejdżanie w celu wzmocnienia i dalszego rozwoju edukacji i szkoleń z zakresu poziomu 5 (NQF Level 5) Krajowych Ram Kwalifikacji w Azerbejdżanie (AzNQF) oraz poprawy integracji absolwentów z rynkiem pracy. Ponadto, projekt pomoże wzmocnić odporność systemu edukacji w Azerbejdżanie poprzez model operacyjny, aby przygotować się do zmieniających się warunków.

03.01.2023
Podziel się tą stroną: