Prezentacja koncepcji działalności operacyjnej przedsięwzięcia

Na zlecenie Powiatu Opatowskiego EPRD opracowało koncepcję funkcjonowania Manufaktury Tradycji i Kultury Kulinarnej, która została zaprezentowana władzom powiatu i przyjęta jako podstawa realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

Podstawowym celem działalności Manufaktury będzie wsparcie rozwoju gospodarczego powiatu opatowskiego poprzez promocję kultury i tradycji żywnościowych, przetwórczych i żywieniowych regionu oraz tworzenie warunków do wykorzystania kultury i tradycji kulinarnej dla wzmocnienia obrotu żywnością tradycyjną, regionalną i ekologiczną (TRE).

W toku prac diagnostycznych (indywidualnych rozmów i wywiadów) ustalono, że Manufaktura będzie pełniła pięć kluczowych funkcji:

  1. Manufaktura Kultury i Rekreacji – kultura produkcji, składowania, przechowywania, przetwarzania i spożywania żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej.
  2. Manufaktura Tradycji i Regionalności – wyroby tradycyjne i regionalne powiązane z całym łańcuchem wartości żywności typu TRE (lokalne i regionalne wyroby rzemieślnicze).
  3. Manufaktura Handlu i Zbytu – sklepy spożywcze, stoiska indywidualnych wytwórców oraz zorganizowanych grup producentów i przetwórców żywności typu TRE.
  4. Manufaktura Szkoleń, Konferencji i Eventów – organizowanie szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji, wydarzeń publicznych i prywatnych w specjalnym obiekcie szkoleniowo – konferencyjnym, jak i na otwartym powietrzu, wraz z zapewnieniem żywności TRE na takie wydarzenia.
  5. Manufaktura Spożywcza – przechowywanie, chłodzenie, mrożenie, uszlachetnianie, przetwarzanie produktów rolniczych, na bazie których powstaje żywność TRE.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w województwie świętokrzyskim (gmina Lipnik, miejscowość Włostów), przy drodze krajowej DK9.

29.09.2022
Podziel się tą stroną: