Pilotażowe wdrożenie Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Nieruchomości w Polsce

Z radością informujemy, że EPRD w partnerstwie z Mabea Sp. z o.o. oraz Grupa Medium Sp. z o.o. Sp. K podpisało umowę z Instytutem Badań Edukacyjnych na realizację pilotażowego wdrożenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Nieruchomości w Polsce. Zadaniem pilotażu  jest zidentyfikowanie realnych i potencjalnych korzyści oraz barier związanych z procesem implementacji Sektorowych Ram Kwalifikacji oraz zdobycie informacji pozwalających na skuteczne wykorzystanie ram kwalifikacji w kolejnych podmiotach w przyszłości.

Realizacja pilotażowego wdrożenia jest kolejną inicjatywą na rzecz sektora nieruchomości realizowaną przez EPRD. W 2020 roku we współpracy z tymi sami Partnerami skutecznie opracowaliśmy projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Nieruchomości w Polsce.

Projekt będzie realizowany do końca listopada 2021 roku.

09.07.2021
Podziel się tą stroną: