Projekt zagospodarowania złoża wapieni triasowych Kamienna Góra – Obice wraz z analizą uwarunkowań formalno – prawnych i ekonomicznych wydobywania kopaliny

Na zlecenie Portu Lotniczego Kielce Spółka Akcyjna, EPRD we współpracy z firmą GEOMARKA realizuje usługę polegającą na opracowaniu projektu zagospodarowania złoża wapieni triasowych Kamienna Góra – Obice wraz z wnioskiem o uzyskanie koncesji na wydobycie kopaliny oraz analizą uwarunkowań formalno – prawnych i ekonomicznych wydobywania kopaliny.

12.06.2012
Podziel się tą stroną: