Pozytywne rezultaty projektu ICBES (Bośnia i Hercegowina)

Po udanym zakończeniu fazy wstępnej projektu „Wsparcie instytucjonalne i budowanie potencjału rynku pracy w Bośni i Hercegowinie” (w skrócie: ICBES) i formalnym zatwierdzeniu pierwszego sprawozdania okresowego, projekt jest w chwili obecnej w pełnej fazie rozwoju.

W trakcie realizacji fazy wstępnej, zespół ekspertów EPRD opracował dokładny plan wdrażania projektu zgodnie z metodologią współpracy z grupami „Communication Hubs”.

Grupy te, w skład których wchodzą przedstawiciele beneficjentów i interesariuszy, odbywają regularne spotkania umożliwiające wszystkim zainteresowanym przedstawienie ich stanowisk i opinii dotyczących proponowanych (w formie materiałów do dyskusji) działań projektowych. W związku z tym grupy „Communication Hubs” są kluczowymi partnerami dla identyfikacji obszarów, gdzie niezbędne jest wprowadzenie zmian lub ulepszeń, a także dla zadecydowania o kolejnych krokach i sporządzenia planu działań dla następnych etapów projektu. Rozwój prac w każdej części projektu jest w dużym stopniu wynikiem decyzji podjętych podczas spotkań grup „Communication Hubs”.

„Communication Hubs” koncentrują się wokół następujących kwestii:
– Opracowanie wskaźników rynku pracy, monitorowanie i ewaluacja, polityka rynku pracy i zatrudnienia (Hub 1)
– Sprawy finansowe i budżet (Hub 2)
– Poprawa pracy służb zatrudnienia, komunikacji i wizerunku na poziomie lokalnych biur zatrudnienia (Hub 3)
– Szkolenie i wzmacnianie kompetencji, plany rozwoju personelu i systemy oceny pracowników (Hub 4)
– Struktura administracji w służbach zatrudnienia, rozwój kompetencj i szkolenia, kwestie dot. personelu, rozpowszechnianie i dostępność informacji  w Federacji Bośni i Hercegowiny i Republice Serbskiej (Hub 5 i 6)

Udane spotkania przyczyniły się wyraźnie do wymiany pomysłów, ustanawiania dobrej praktyki oraz pozytywnie wpłynęły na postęp projektu.

Na uwagę zasługuje również fakt, że projekt ICBES został poddany w maju 2012 roku monitoringowi i ocenie, w ramach Misji Monitorującej w Bośni i Hercegowinie, jako projekt finansowany przez Unię Europejską w regionie Bałkanów Zachodnich i Turcji. Nasz projekt uzyskał tylko najwyższe noty – A i B – we wszystkich monitorowanych kategoriach, tzn. za Jakość koncepcji i metodologię projektu, Efektywność realizacji, Dotychczasową efektywność, Promowanie zmian i zrównoważonego rozwoju.

12.07.2012
Podziel się tą stroną: