Ewaluacja wpływu RPO WK-P na rozwój funkcji metropolitalnych Bydgoszczy i Torunia

Uprzejmie informujemy, że do grona klientów EPRD dołączył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na zlecenie którego przeprowadzimy ewaluację pt. „Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych”.

Badanie ma na celu określenie skuteczności i efektywności wpływu RPO WK-P na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu i tym samym na rozwój funkcji metropolitalnych

Osiągnięcie celu głównego badania, możliwe będzie poprzez realizację czterech celów szczegółowych:

1.    Analiza potencjału i rozpoznanie funkcji
metropolitalnych miast stołecznych województwa kujawsko-pomorskiego,

2.    Analiza wpływu projektów współfinansowanych z RPO WK-P
na lata 2007-2013 na rozwój ośrodków stołecznych województwa,

3.    Analiza wpływu interwencji wdrażanych z innych
programów operacyjnych na rozwój funkcji metropolitalnych ośrodków stołecznych
województwa,

4.    Określenie funkcji wymagających dalszego wsparcia a
istotnych dla rozwoju metropolii Bydgosko-Toruńskiej.

Ewaluacja realizowana będzie w okresie od maja do sierpnia 2012 r.

Wszystkim osobom zaproszonym do udziału w wywiadach będziemy bardzo wdzięczni za współpracę i okazanie możliwej pomocy w trakcie realizacji badania.

Poniżej załączamy list uwierzytelniający.

http://www.eprd.pl/udostepniane/list_uwierzytelniajacy.pdf

28.05.2012
Podziel się tą stroną: