Projekt "Aktywizacja rynku pracy w Bośni i Hercegowinie" – spotkanie Komitetu Sterującego
Spotkanie Komitetu Sterującego 24 maja 2010 r. zakończyło fazę wstępną projektu „Aktywizacja rynku pracy w Bośni i Hercegowinie”, realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum, na którego czele stoi EPRD.

Członkowie Komitetu Sterującego to przedstawiciele głównego Beneficjenta (Ministerstwo Spraw Obywatelskich) oraz instytucji rynku pracy z Federacji Bośni i Hercegowiny, Republiki Serbskiej i Dystryktu Brcko. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele EPRD, jako główny wykonawca projektu. Szczegółowa analiza bieżącej sytuacji i głównych słabości Bośniackiego rynku pracy przeprowadzona przez ekspertów projektu w fazie wstępnej stanowiła podstawę do omówienia raportu wstępnego oraz wypracowania sugestii dotyczących dalszego wdrażania projektu.

W chwili obecnej koncentrujemy swoje działania na przygotowaniu analizy potrzeb szkoleniowych pracowników publicznych służb zatrudnienia, której realizacja jest przewidziana na okres powakacyjny. Równolegle wypracowywana jest koncepcja nowej organizacji aktywnych instrumentów rynku pracy, a działania komponentu dot. komunikacji i widoczności UE nabierają tempa. Strategia komunikacji została już nakreślona i obecnie trwają przygotowania do planowanej na koniec czerwca ogólnokrajowej konferencji inicjującej.

02.06.2010
Podziel się tą stroną: