Ewaluacja ex-post w Województwie Zachodniopomorskim

Dnia 28 kwietnia 2010 roku, konsorcjum firm EPRD i ECDF podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na realizację badania ewaluacyjnego dotyczącego oceny efektów wspierania środkami ZPORR (działania 2.5, 3.4) i SPO WKP (działania 1.2.1, 1.2.2, 2.1, 2.2.1, 2.3) sektora MŚP w województwie zachodniopomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu innowacyjności i konkurencyjności.

Zadaniem prowadzonej ewaluacji jest podsumowanie perspektywy finansowej 2004-2006 na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, szczególnie w zakresie wsparcia sektora MŚP. Z tego względu badanie pełni dwie funkcje: konkluzywną, dzięki której zostanie oszacowany wpływ projektów realizowanych przez sektor MŚP w zakresie konkurencyjności i innowacyjności w ramach ZPORR i SPO WKP na obszarze objętym badaniem, jak też funkcję  formatywną, która wskaże działania wymagające usprawnień w obecnym i przyszłych okresach programowania.

Ewaluowana będzie także przewidywana trwałość zrealizowanych interwencji oraz ich spójność względem dokumentacji programowej i strategicznej.

Badanie prowadzone będzie na terenie Województwa Zachodniopomorskiego i potrwa do końca września 2010 roku.

07.05.2010
Podziel się tą stroną: