"Wdrażanie nowych programów nauczania" – konferencja rozpoczynająca projekt

8 czerwca 2010 roku w Zagrzebiu odbyła się prezentacja projektu „Wdrażanie nowych programów nauczania w Chorwacji”. Przedsięwzięcie realizuje Konsorcjum, którego liderem jest EPRD, zaś głównym beneficjentem Agencja ds. Kształcenia Zawodowego oraz Szkoleń. W kwietniu 2010 roku rozpoczęto działania projektowe, które potrwają do października 2011 roku.
W prezentacji uczestniczyli przedstawiciele Instytucji Rządowych, Publicznych, Edukacyjnych oraz Delegatury Unii Europejskiej w Chorwacji, a także EPRD. Nie zabrakło również reprezentantów sektora przemysłowego, biznesu oraz projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.
Konferencję zainaugurowali: Pani Vesna Hrvoj-Šic z Ministerstwa Nauki, Edukacji i Sportu – oraz Pan Ivan Sutalo; Dyrektor Agencji ds. Kształcenia Zawodowego oraz Szkoleń (AVET).
Przedstawiciel beneficjenta projektu, Pan Krunoslav Nemčić, podkreślił kluczową rolę innowacji w edukacji przyszłych pokoleń, a dyrektor Szkoły Zawodowej ze Slavońskieho Brodu, Pan Vlado Prskalo, przedstawił rezultaty osiągane przez jego instytucję dzięki wsparciu Unii Europejskiej.
W podsumowaniu, działania projektowe, oczekiwane rezultaty oraz znaczenie wprowadzenia innowacji w sektorze zostały zaprezentowane przez członków zespołu projektowego.

14.06.2010
Podziel się tą stroną: