Prace nad SRK dla Rolnictwa nabierają tempa.

W dniach 14 i 15 lutego w Warszawie odbyły się spotkania inaugurujące pracę ekspertów branżowych w związku z tworzeniem projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Rolnictwa. Celem spotkań było pogłębienie wiedzy ekspertów biorących udział w pracach z zakresu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz rozpoczęcie procesu identyfikacji kompetencji występujących w sektorze rolnictwa. Oprócz Zespołu Projektowego w spotkaniach wziął udział reprezentant Instytutu Badań Edukacyjnych.

Spotkania miały charakter warsztatów moderowanych przez ekspertki z zakresu ZSK i ram kwalifikacji. Wśród uczestników seminariów byli reprezentanci szkolnictwa wyższego i zawodowego, instytutów badawczych, zrzeszeń branżowych oraz praktykujący rolnicy. Taki dobór ekspertów zapewnił kompleksowe i przekrojowe spojrzenie na procesy oraz kompetencje w sektorze rolnictwa. Aktywna postawa oraz chęć dzielenia się zdobytą wiedzą i doświadczeniem osób biorących udział w spotkaniach przyczyniła się do uzyskania bardzo cennych rezultatów, które stanowić będą podstawę do dalszych prac.

Teraz ogromna ilość informacji uzyskanych w trakcie warsztatów będzie podlegała usystematyzowaniu. Konsultacje z ekspertami będą kontynuowane, a efektem będzie opracowanie Wstępnego projektu SRK dla Rolnictwa

26.02.2019
Podziel się tą stroną: