EPRD rozpoczyna szkolenia w Bośni i Hercegowinie dotyczące przygotowywania wniosków o dotacje UE

W ostatnich dwudziestu latach Unia Europejska wspiera Bośnię i Hercegowinę wieloma programami pomocowymi oraz systemami dotacji. Aktualnie kraj jest beneficjentem Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA), który zastąpił wcześniejsze programy pomocowe PHARE oraz CARDS.

Wraz z postępem akcesyjnym Bośni i Hercegowiny, kraj zyska dostęp do szeregu innych programów oraz dotacji dotyczących m.in.: edukacji, reform strukturalnych, inwestycji infrastrukturalnych oraz wielu innych. Jednym z koniecznych warunków wstępnych dla beneficjentów będzie przygotowanie wniosków o dotacje na poszczególne projekty.

Wychodząc naprzeciw potrzebie wzmocnienia potencjału i umiejętności do przygotowania ww. wniosków, EPRD, w ramach projektu finansowanego ze środków UE: „Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich w Bośni i Hercegowinie”, zorganizuje cykl szkoleń dla pracowników publicznych i prywatnych szkół oraz uczelni lub sieci szkół, prywatnych i publicznych instytucji edukacyjnych i badawczych, izb handlowych, urzędów pracy i organizacji pozarządowych aktywnych w sektorze edukacji i rozwoju zasobów ludzkich. Dwudniowe szkolenia odbędą się w Banja Luce, Mostarze oraz Sarajewie w 2012.

Celem szkoleń będzie zapoznanie uczestników z procesem przygotowania wniosków o dotacje w zgodzie z zasadami zawartymi w „Praktycznym Przewodniku po Procedurach Udzielania Zamówień Komisji Europejskiej dla Działań Zewnętrznych (PRAG)”. Podczas dwudniowego programu, uczestnicy zostaną zapoznani z niezbędnymi aspektami dotyczącymi przygotowania aplikacji, a także z praktycznymi kwestiami pracy nad pomysłami projektowymi.

Więcej informacji na temat projektu można
znaleźć na stronie www.hrd-bih.eu

 

27.07.2012
Podziel się tą stroną: