Poszukujemy specjalistów

EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego, w związku z dynamicznym rozwojem i współpracą międzynarodową w zakresie projektowania – nawiąże współpracę z projektantami branż:

• kanalizacyjnej;

• wodociągowej;

• elektrycznej;

• drogowej;

posiadającymi aktualne uprawnienia projektowe, referencje i doświadczenie w opracowaniu projektów infrastrukturalnych.

Poszukujemy do współpracy także specjalistów do kierowania / nadzorowania realizacji prac budowlanych w /w/ branżach – posiadających aktualne uprawnienia do kierowania robotami i nadzorowania robót budowlanych. Mile widziane referencje i doświadczenie w projektowaniu i zarządzaniu realizacją projektów budowlanych (inżynier kontraktu).

Zainteresowanych prosimy o kontakt: w.dawiec@eprd.pl tel. (041) 345 32 71 w. 23.

25.07.2007
Podziel się tą stroną: