Zakończenie realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna kobiet, ich szansą na rynku pracy”

EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego informuje, iż w miesiącu sierpniu 2007 r., kończy realizację projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna kobiet, ich szansą na rynku pracy”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany przez 13 miesięcy (od lipca 2006 r.) na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Beneficjentami projektu były bezrobotne kobiety zamieszkałe na obszarach wiejskich i w miastach do 5 tys. mieszkańców z terenu woj. świętokrzyskiego.

Rezultaty projektu:

– 324 beneficjentów skorzystało z doradztwa zawodowego (IPD),

– 244 beneficjentów ukończyło szkolenia finansowo – księgowe,

– 255 beneficjentów wzięło udział w doradztwie psychologicznym i prawnym.

EPRD jako realizator omawianego przedsięwzięcia pragnie złożyć podziękowania dla zespołu projektowego, wykładowców i doradców, pracowników MPiPS oraz dla naszych beneficjentów za sprawne i efektywne wdrożenie wszystkich założeń projektu.

09.08.2007
Podziel się tą stroną: