600 milionów na rozwój komunikacji w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym

Z przyjemnością informujemy, że do dofinansowania zakwalifikowane zostały projekty dotyczące rozwoju komunikacji publicznej i infrastruktury transportu publicznego, planowane do
realizacji na terenie miasta Kielce oraz regionu świętokrzyskiego, o łącznej wartości około 600 milionów złotych, dla których studia wykonalności przygotowywało EPRD.  W zakresie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych jest m.in. przebudowa istniejącego zespołu dworca autobusowego przy ul. Czarnowskiej  w Kielcach, zakup nowoczesnego taboru autobusowego oraz rozbudowa i przebudowa kluczowych dla zapewnienia sprawnej komunikacji dróg i skrzyżowań.

Projekty będą współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Dziękujemy Wnioskodawcom tj. Gminie Kielce – Miejskiemu Zarządowi Dróg i Zarządowi Transportu Miejskiego oraz Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach za okazane zaufanie i konstruktywną współpracę. 

11.07.2017
Podziel się tą stroną: