Działamy na rzecz przemysłu chemicznego!

EPRD na początku kwietnia 2019 r. podpisało z Instytutem Badań Edukacyjnych umowę na realizację projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Przemysłu Chemicznego. Projekt będziemy realizowali wspólnie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, a celem jest stworzenie Ramy, wpisującej się w Polską i Europejską Ramę Kwalifikacji, która będzie właściwie odpowiadała na potrzeby sektora chemicznego w Polsce.

PROJEKT SRK CHEM
Projekt jest istotny dla rozwoju przemysłu chemicznego w skali kraju, ponieważ sektor chemiczny to trzecia gałąź gospodarki pod względem zatrudnienia na polskim rynku. Dlatego właściwe określenie Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla przemysłu chemicznego poprawi możliwości funkcjonowania na rynku zarówno przedsiębiorców, ale także osób, które poszukują lub będą poszukiwały możliwości rozwoju w tym sektorze.
Nasz projekt składa się z kilku etapów m.in. analizy kompetencji w sektorze przemysłu chemicznego, przygotowanie projektu SRK Chem a następnie szerokich konsultacji branżowych materiału i wprowadzenia oczekiwanych zapisów. Działania te mają posłużyć do stworzenia SRK Chem, która będzie trafiała w potrzeby rynku i stanie się użytecznym narzędziem dla całego sektora.
Cały projekt będzie realizowany do października 2019 roku.

SEMINARIUM
W środę 24 kwietnia 2019 r. w Warszawie w ramach projektu przeprowadziliśmy pierwsze seminarium z zespołem ekspertów branżowych przemysłu chemicznego. Wśród ekspertów mamy okazje współpracować z przedstawicielami Wyższych Uczelni – m.in. Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu czy reprezentantami kluczowych spółek Skarbu Państwa, ale także reprezentantami MŚP, którzy stanowią istotne ogniwo sektora przemysłu chemicznego.
W trakcie spotkania uczestnicy zapoznali się z zakresem prac, ale także podjęli skuteczne działania dla wypracowania wstępnej definicji sektora i określenie kierunków działań. W trakcie tego seminarium wszyscy eksperci pod kierownictwem prof. Małgorzaty Petzel poznali również zasady funkcjonowania sektorowych ram kwalifikacji w innych obszarach – głównie dzięki prezentacji przedstawicielek Instytutu Badań Edukacyjnych – paniom Małgorzacie Ossowskiej i Dominice Czajak.

Wszystkim ekspertom dziękujemy za aktywny udział i wiemy, ze dzięki ich wiedzy i doświadczeniu w przemyśle chemicznym powstanie cenny i praktyczny dokument SRK Chem. O kolejnych działaniach i rezultatach w ramach projektu będziemy informowali na bieżąco.

26.04.2019
Podziel się tą stroną: