Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu w Starachowicach

20 lutego 2012r. została podpisana umowa pomiędzy konsorcjum firm, którego liderem jest EPRD, a Urzędem Miasta Starachowice, na realizację zadania polegającego na pełnieniu obowiązków Inżyniera Kontraktu dla zadania pod nazwą „Rewitalizacja placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach”.

Zakres nadzorowanych w ramach zlecenia prac dotyczył będzie centrum układu urbanistycznego miasta objętego ochroną konserwatorską.

29.02.2012
Podziel się tą stroną: