Współpraca EPRD przy ocenie wniosków w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

W ciągu najbliższych dwóch lat EPRD będzie pomagać w ocenie wniosków składanych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego przez państwa-beneficjentów (12 nowych krajów członkowskich UE oraz Hiszpania, Portugalia i Grecja) w przypadkach kiedy ocena wymagać będzie ekspertyzy zewnętrznej.

Zakres wsparcia jest bardzo szeroki i dotyczyć będzie takich dziedzin jak: Technologie wychwytywania i składowania CO2 (CCS), Społeczeństwo obywatelskie, Zmiany klimatyczne i energia odnawialna, Ochrona dziedzictwa kulturowego, Godna praca i dialog trójstronny, Ochrona środowiska, Innowacyjny przemysł przyjazny środowisku, Rozwój zasobów ludzkich oraz rozwój społeczny, Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne, Badania naukowe i Stypendia.

Tym samym chcielibyśmy zaprosić ekspertów z krajów-beneficjentów specjalizujących się w jednym z wymienionych wyżej obszarów do przesyłania CV na adres consultants@eprd.pl

05.04.2012
Podziel się tą stroną: