Wzmocnienie współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

Po okresie współpracy z EBI w dziedzinie ochrony środowiska, w czwartym kwartale 2011 roku EPRD rozpoczęło realizację dwóch projektów w sektorze B+R, wspierających sześć centrów badań i rozwoju w Polsce. W ramach pierwszego kontraktu obejmującego „Wsparcie prawne przy wdrażaniu projektów B+R finansowanych z EFRR” eksperci EPRD przygotują ekspertyzy dotyczące alternatyw prawnych dotyczących przekształcenia własności, kwestii pomocy publicznej, prawa zamówień publicznych i innych krajowych i unijnych procedur. Rezultatem projektu będzie opracowanie uniwersalnego Poradnika dla centrów B+R omawiającego kwestie prawne charakterystyczne dla centrów badawczych i uniwersytetów wdrążających projekty B+R. Drugi projekt: „Konsultant ds. rekrutacji na potrzeby projektów B+R finansowanych z EFRR” przewiduje wsparcie w opracowaniu procedur rekrutacji i rozwoju zasobów ludzkich dla tych samych sześciu centrów B+R. Aby zapewnić połączenie znajomości lokalnych warunków z transferem międzynarodowych dobrych praktyk, w realizację obu projektów EPRD zaangażowało zarówno lokalnych, jak i zagranicznych ekspertów.

03.01.2012
Podziel się tą stroną: