Określenie kosztów i korzyści wynikających z funkcjonowania łódzko-świętokrzyskiej platformy zaawansowanych materiałów budowlanych

EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. rozpoczęło w październiku realizację badania dotyczącego kosztów i korzyści z funkcjonowania łódzko-świętokrzyskiej platformy zaawansowanych materiałów budowlanych.

Istotnym elementem prac badawczych prowadzonych w ramach ekspertyzy będą wywiady indywidualne i grupowe z przedstawicielami przedsiębiorstw działających w sektorze materiałów budowlanych na terenie Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego Opoczno-Tomaszów Mazowiecki (województwo łódzkie) oraz na terenie powiatu koneckiego (województwo świętokrzyskie), a także spotkanie (Panel Ekspertów) z udziałem przedstawicieli związków przedsiębiorców (klastry, stowarzyszenia, itp.), instytucje otoczenia biznesu (IOB), samorządy oraz instytucje-naukowo badawcze, których działalność wpisuje się w dziedziny funkcjonowania przedsiębiorstw ceramiczno-budowlanych.

Badania realizowane będą w okresie od października do listopada 2014 r.

Wszystkim osobom zaproszonym
do udziału w wywiadach będziemy bardzo wdzięczni za współpracę i okazanie
pomocy w trakcie realizacji ekspertyzy.

Poniżej załączamy listy
uwierzytelniający.

https://eprd.pl/udostepniane/list-EPRD.pdf

20.10.2014
Podziel się tą stroną: