Spotkanie w Limie – Policy Forum for Development

W ramach projektu realizowanego przez EPRD: „Wsparcie dla zwiększenia efektywności Politycznego Forum na rzecz Rozwoju (Policy Forum for Development)”, w dniach 25-26 czerwca 2014 w stolicy Peru spotkało się 140 przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego i władz lokalnych z 11 krajów Ameryki Łacińskiej oraz z krajów położonych na Karaibach. Zorganizowane przez UE spotkanie w Metropolitan Municipality w Limie zgromadziło przedstawicieli wszystkich sektorów społeczeństwa obywatelskiego (począwszy od organizacji pozarządowych, poprzez organizacje feministyczne po związki zawodowe), władz lokalnych (w tym burmistrzów kilku miast), przedstawicieli krajów członkowskich UE obecnych w Peru, pracowników Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oraz pracowników delegatur UE z regionu oraz z centrali. Byli także obecni przedstawiciele grupy zadaniowej Forum ze wszystkich regionów w celu poszerzenia dyskusji o spojrzenie lokalne, europejskie i globalne.

Spotkanie miało na celu umożliwienie wymiany poglądów dotyczących kwestii kluczowych dla wszystkich stron, ze szczególnym uwzględnieniem europejskiej polityki rozwoju, w perspektywie wywierania realnego wpływu na rozwój poszczególnych krajów. W czasie dwudniowego spotkania, zgromadzeni goście mieli więc możliwość omówienia takich kwestii jak plan działań po roku 2015, regionalny wymiar współpracy europejskiej w przeszłości i w przyszłości oraz nowy program UE adresowany do organizacji społeczeństwa obywatelskiego i władz lokalnych.

08.08.2014
Podziel się tą stroną: