Nowa umowa ramowa z DG RTD

Z przyjemnością informujemy, że przez najbliższe cztery lata EPRD będzie świadczyć usługi dla Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej w ramach kontraktu ramowego „Ocena wpływu, ewaluacje, prognozowanie i analizy strategiczne polityk i programów w zakresie badań i innowacji”, Część 2 – Badanie, dokumentowanie i analiza zagadnień polityki w zakresie badań i innowacji.Zadania objęte tą częścią kontraktu polegają na gromadzeniu i analizowaniu dowodów, opracowywaniu raportów analitycznych i streszczeń polityk oraz przygotowywaniu warsztatów w celu zbadania kwestii i wyzwań związanych z polityką badań i innowacji oraz jej interakcji z innymi politykami. Celem realizowanych projektów będzie wsparcie strategicznego rozwoju polityki Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji, w szczególności w kierunku Otwartej nauki, Otwartych innowacji i Otwartości na świat.

17.07.2019
Podziel się tą stroną: