Nabór konsultantów w zakresie ewaluacji

EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego, w związku z aktywnym uczestnictwem w przetargach i projektach dotyczących ewaluacji organizowanych przez instytucje publiczne w Polsce, poszukuje konsultantów posiadających doświadczenie w tym zakresie.

Od kandydatów wymagamy:

• doświadczenia i umiejętności w przygotowywaniu analiz społeczno-gospodarczych;

• wiedzy na temat funkcjonowania funduszy strukturalnych EU;

• wiedzy w zakresie stosowania metod i technik przeprowadzania badań ewaluacyjnych;

• doświadczenia w prowadzeniu badań ewaluacyjnych programów współfinansowanych ze środków UE.

Osoby dysponujące odpowiednim doświadczeniem, prosimy o przesłanie CV pocztą elektroniczną na adres: consultants@eprd.pl lub m.olesiak@eprd.pl.

Osoba do kontaktu: Małgorzata Olesiak, tel.: (041) 345 32 71 wewn. 24

12.05.2008
Podziel się tą stroną: