EPRD będzie monitorować projekty Komisji Europejskiej

Z przyjemnością informujemy, iż EPRD we współpracy z międzynarodowymi firmami: Eptisa (Hiszpania), Eurecna (Włochy) oraz FCG International (Finlandia), wygrało dwie części przetargu zatytułowanego „Zorientowane na wyniki monitorowanie działań finansowanych przez Wspólnotę Europejską”, część 4: Ameryka Łacińska oraz część 7: Karaiby, Pacyfik, Kuba oraz Kraje i Terytoria Zamorskie (KTZ).

Głównym celem projektu jest monitorowanie realizacji i rezultatów działań finansowanych przez Wspólnotę Europejską związanych z projektami współpracy zewnętrznej z krajami trzecimi. Monitorowanie ma za zadanie dostarczenie ogólnych informacji o wdrażaniu projektów i programów oraz będzie stanowić podstawę dalszych analiz Komisji Europejskiej, w Delegaturach oraz w siedzibie głównej. Decentralizacja zarządzania projektami pomocy zewnętrznej do Delegatur sprawiła, że tym bardziej potrzebują one jasnych, spójnych i łatwych w zastosowaniu informacji o działaniach wdrażanych w poszczególnych regionach.

Zadaniem ekspertów EPRD będzie dokonywanie regularnych wizytacji trwających projektów, przygotowywanie krótkich, pół-standaryzowanych raportów oraz ocena działań pod kątem przyjętych kryteriów. Wynikiem powyższych obserwacji ma być oszacowanie efektywności, skuteczności, oddziaływania i trwałości efektów projektów i programów. Eksperci będą również uczestniczyć w seminariach/warsztatach dla interesariuszy, w Brukseli bądź w krajach poszczególnych części niniejszego projektu, celem zaprezentowania wyników pracy i wniosków.

Projekt będzie realizowany przez okres jednego roku, z możliwością przedłużenia. Ogólna wartość kontraktów to 1.996.682 € rocznie w części 4 i 1.199.830 € rocznie w części 7.

23.04.2008
Podziel się tą stroną: