Konsulting w Europie Centralnej i Południowo-Wschodniej – EPRD na konferencji FEACO

W obliczu kryzysu w wielu gospodarkach świata spotęgowanego przez codzienne informacje, doradztwo (a szczególnie Management Consulting) jest jedną z branż, które jako pierwsze odczuwają „zaciskanie pasa” przez klientów reprezentujących przemysł i instytucje finansowe. Z drugiej strony zaś, to branża doradcza przede wszystkim stara się wypracować metody zarządzania pozwalające na efektywne prowadzenie działalności w różnych warunkach ekonomicznych.

Tematyka ta została wielokrotnie poruszona podczas tegorocznej konferencji FEACO, która odbyła się w dniach 23-24 października w chorwackim Dubrovniku. Cieszy również fakt, iż została ona poświęcona branży doradczej krajów Europy Centralnej i Południowo-Wschodniej. Postawiono pytania, czy to możliwe, że:

– kraje ECPW będą kołem zamachowym w starej i nowej gospodarce?

– kraje ECPW wypełnią założenia Strategii Lizbońskiej, podczas gdy nie uda się to „starej Europie”?

Oraz:

– jak wykorzystać potencjał innowacyjny firm ECPW

– czy najlepsze praktyki zawsze pochodzą z krajów „starej Europy”?

Te oraz inne tematy były podstawą dyskusji podczas prelekcji i warsztatów. Tematycznie, konferencja obejmowała następujące zagadnienia:

1. Nowe rynki w krajach ECPW

2. Zarządzanie, rozwój regionalny a usługi doradcze

3. Konsulting ICT

4. Projekty inwestycyjne, finansowanie i zarządzanie

5. Projekty typu Cross border

6. HRD, odpowiedzialność społeczna i etyka w biznesie doradczym

7. Standardy w doradztwie

Więcej o konferencji na stronie internetowej: www.feaco2008.com.hr

28.10.2008
Podziel się tą stroną: