Badanie CATI – informacja

Uprzejmie informujemy, że EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego, z dniem 8 grudnia 2008 roku rozpoczyna na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego badanie oparte o wywiad telefoniczny metodą CATI.

Badaniem będzie objęta losowa grupa 120 Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.5 ZPORR. Zakończenie wywiadów telefonicznych planujemy na dzień 19 grudnia 2008 roku.

Biorąc pod uwagę powyższe, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o współpracę z Zespołem Badawczym, w tym udostępnienie wszystkich niezbędnych informacji związanych z przedmiotem badania.

Poniżej zamieszczamy link do listu polecającego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

List Polecający

04.12.2008
Podziel się tą stroną: