Konsorcjum prowadzone przez EPRD wygrało przetarg w Bośni i Hercegowinie

Międzynarodowe konsorcjum na czele którego stoi EPRD, podpisało właśnie kontrakt na warty 1,2 mln Euro projekt w Bośni i Hercegowinie pt.: „Aktywizacja rynku pracy”. Jako lider konsorcjum, EPRD będzie zarządzać realizacją 18-miesięcznego projektu współpracując z Delegaturą Komisji Europejskiej oraz głównym beneficjentem – Ministerstwem Spraw Społecznych. Partnerzy konsorcjum to: European Profiles S.A., Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung mbH, oraz F5 Konsulting Sp. z o.o.

Celem działań jest przyczynienie się do redukcji bezrobocia, poprawy zatrudnienia i jakości pracy, a także wspiarcie spójności społecznej w Bośni poprzez polepszenie efektywności rynku pracy. W szczególności, zadaniem projektu będzie wzmocnienie potencjału lokalnych służb zatrudnienia celem skuteczniejszego wdrażania polityki zatrudnienia w Bośni, a także wspieranie ich w planowaniu aktywnych instrumentów rynku pracy zgodnie z potrzebami bezrobotnych i rynku pracy.

Czworo konsultantów kluczowych będzie świadczyć usługi eksperckie w ramach czterech komponentów projektu m.in. poprzez rozszerzenie zakresu aktywnych instrumentów rynku pracy, wzmocnienie potencjału oraz rozwój nowoczesnego systemu służb zatrudnienia, poprawę monitorowania w celu polepszenia trwałości i jakości rezultatów, a także przez realizację działań promocyjnych i informacyjnych.

Rozpoczęcie działań projektowych jest planowane na przyszły rok.

01.12.2009
Podziel się tą stroną: