EPRD zapewni wsparcie techniczne dla Krajowej Jednostki Koordynującej w Turkmenistanie

Z przyjemnością informujemy, że EPRD wygrało przetarg na realizację 24-miesięcznego projektu „Wsparcie techniczne dla Krajowej Jednostki Koordynującej (TANCU)” w Turkmenistanie. Działania w ramach projektu będą koordynowane przez firmę Agrer, natomiast partnerzy konsorcjum, EPRD i INCOM zapewnią stałe wsparcie techniczne i administracyjne. Spotkanie organizacyjne z zaproszonymi przedstawicielami konsorcjum,  pracownikami Komisji Europejskiej oraz poprzednim i obecnym Kierownikiem Projektu odbyło się w Ashgabat, stolicy Turkmenistanu.

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie, poprzez proponowane wsparcie techniczne, wzajemnych kontaktów pomiędzy KE/UE a Turkmenistanem, które pozwoli na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju oraz rozwój instytucjonalny zgodny z wartościami UE.

Wsparcie techniczne udzielone rządowi Turkmenistanu pozwoli na poprawę jakości planowania, koordynacji oraz monitoringu wewnątrz instytucji zajmujących się organizacją wsparcia udzielanego przez UE/KE w ramach nowego instrumentu wdrażania programów KE (DCI) oraz zapewni pomoc we wdrażaniu procedur właściwych Turkmenistanowi. Zespół ekspertów przyczyni się do skuteczniejszego wdrażania istniejących dwuustronnych i regionalnych projektów i programów finansowanych ze środków KE poprzez konsultacje, networking, bieżące wsparcie, ciągły monitoring, oraz szkolenie personelu.

Poprzez pomoc techniczną  w opracowywaniu dokumentów programowych oraz wsparcie dla Krajowego Koordynatora zostanie zapewniona zgodność z priorytetami oraz programowaniem instytucji zapewniających dwustronne wsparcie, międzynarodowych instytucji finansowych oraz agentur Narodów Zjednoczonych, a także  synergia z innymi programami pomocowymi KE, włączając w to regionalne podmioty koordynujące.

Całkowity budżet projektu to 399, 680 €

18.11.2009
Podziel się tą stroną: