EPRD wkrótce rozpocznie projekt wsparcia rynku pracy w Serbii

Chcielibyśmy podzielić się wiadomością o wygraniu kolejnego przetargu dotyczącego rynku pracy przez konsorcjum, którego EPRD jest aktywnym partnerem. 20-miesięczny projekt „Wsparcie techniczne mające na celu zwiększenie zdolności Krajowych Służb Zatrudnienia w zarządzaniu danymi, prognozowaniu oraz monitoringu i ewaluacji” ma za zadanie poprawę skuteczności działania Krajowych Służb Zatrudnienia w Serbii i przez to przyczynienie się do wysiłków ukierunkowanych na zmniejszenie bezrobocia w tym kraju. Kontrakt na realizację projektu został podpisany w tym miesiącu przez Delegaturę KE w Serbii i firmę EEO Group, która wdroży projekt we współpracy z EPRD, S&T Services Polska oraz lokalnym partnerem Tara International Consulting. Działania w ramach projektu mają rozpocząć się na początku przyszłego roku.

Cel projektu, czyli zwiększenie zdolności Krajowych Służb Zatrudnienia w prognozowaniu oraz monitoringu i ewaluacji, zostanie zrealizowany poprzez
(1) udoskonalenie metod analizy trendów na rynku pracy oraz monitoring i ewaluację programów z zakresu aktywnego rynku pracy
(2) lepszą organizację procesu zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji
dotyczących trendów na rynku pracy oraz programów z zakresu aktywnego rynku pracy
(3) zwiększenie zdolności pracowników Krajowych Służb Zatrudnienia do prognozowania trendów na rynku pracy oraz monitoringu i ewaluacji programów z zakresu aktywnego rynku pracy.

Zespół ekspertów odpowiedzialnych za realizację działań w ramach projektu składa się z trzech konsultantów mających duże doświadczenie w realizacji inicjatyw mających na celu wsparcie instutucji rynku pracy. Jesteśmy przekonani, że międzynarodowe doświadczenie ekspertów w połączeniu ze znajomością specyfiki regionu zapewni skuteczną realizację założeń projektu.

Całkowity budżet projektu to 988,000

 

16.12.2009
Podziel się tą stroną: