Konkurs na Płatny Staż dla studentów!

EPRD sp. z o. o. podjęło współprace z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, której celem jest wspólne działanie na rzecz przygotowania studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy.

Pierwszym etapem współpracy jest zorganizowanie KONKURSU NA PŁATNY STAŻ WAKACYJNY, w tym warsztatów tematycznych z zakresu zarządzania projektami dla studentów UJK. Jednostką z którą będziemy bezpośrednio współpracować w tym zakresie jest Akademickie Biuro Karier UJK w Kielcach – https://abk.ujk.edu.pl/.

Celem warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy o zarządzaniu projektami. Studenci uczestniczący w warsztatach nabędą umiejętności planowania i projektowania oraz zdobędą wiedzę na temat roli menedżera projektu. Na cykl warsztatów będą się składały 3 spotkania prowadzone przez ekspertów z EPRD.

Po zakończeniu warsztatów studenci w nich uczestniczący będą mogli wziąć udział w praktycznym konkursie. Nagrodą dla laureata konkursu jest płatny wakacyjny staż w firmie EPRD sp. z o.o.

W celu wzięcia udziału w warsztatach i konkursie, należy wysłać zgłoszenie (imię, nazwisko, kierunek i rok studiów, e-mail/ telefon kontaktowy) podając w tytule „Staż studencki w EPRD” na adres mailowy: eprd@eprd.pl do dnia 14.12.2018 r.

Serdecznie zapraszamy!

03.12.2018
Podziel się tą stroną: