Szkolenia dla dyrektorów szkół na temat rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie nauczania przedsiębiorczości w szkołach

W ramach projektu realizowanego przez EPRD i finansowanegoprzez UE: „Nauczanie przedsiębiorczości w systemach edukacji w Bośni iHercegowinie”, przygotowane zostało szkolenie dla dyrektorów szkółpodstawowych i ponadpodstawowych. W wydarzeniu, które odbyło się w Jahorinie, wpobliżu Sarajewa w dniu 18 i 19 listopada 2014 r., wzięło udział 43 przedstawicieliszkół z całego kraju.

Celem szkolenia było doskonalenie kompetencji dyrektorów w zakresie rozwijania„przedsiębiorczej szkoły” jak również zapewnienia odpowiednich warunkówdla  nauczania przedsiębiorczości orazbudowy partnerstw szkół w tym zakresie.

Szkoły miałaby być również bardziej zaangażowane we wprowadzanie kompetencjikluczowych dotyczących przedsiębiorczości w kształceniu szkolnym, budowaniu partnerstww swoich społecznościach lokalnych na ten cel oraz wzmocnieniu interakcji z innymi zainteresowanymi stronami (w szczególności z przedsiębiorcami).

„Dyrektorzy poparli tę inicjatywę mającą na uwadze jej korzyści dla uczniów, a także pomysł edukacji i szkoleń, które wspierają przedsiębiorcze myślenie oparte na  rozwoju indywidualnym prowadzącym do korzystania z przedsiębiorczych umiejętności w życiu codziennym” – powiedziała P. Melisa Gazdić – Dyrektor biura EPRD w BiH.

Szkolenia dla nauczycieli ze szkół pilotażowych oraz dla doradców pedagogicznych będą kontynuowane.

18.11.2014
Podziel się tą stroną: