Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy pomiędzy EPRD i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach

9 kwietnia 2010 roku, rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach – prof. dr hab. Regina Renz oraz prezes zarządu EPRD – Pan Tadeusz Pęczek, podpisali list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy obiema instytucjami.

Planowany obszar współpracy pokrywa się z bieżącą ofertą świadczonych przez obie strony usług i dotyczy m. in.: transferu innowacyjnych technologii i wdrażania ich w przedsiębiorstwach, wykonywania ekspertyz, opinii oraz współpracy przy tworzeniu centrów badawczo-rozwojowych.

Podczas spotkania prorektor Uniwersytetu – dr hab. Jacek Semaniak – przedstawił możliwości współpracy podczas realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, natomiast wiceprezes EPRD – Pan Zbigniew Włosek możliwości wzajemnej realizacji projektów poza granicami Polski finansowanych z funduszy przedakcesyjnych oraz pomocowych Unii Europejskiej.

26.04.2010
Podziel się tą stroną: