EPRD wygrywa przetarg dla Europejskiej Fundacji ds. Szkoleń

Z przyjemnością informujemy, że EPRD jako partner międzynarodowego konsorcjum wygrało przetarg – kontrakt ramowy dla Europejskiej Fundacji ds. Szkoleń: „Ekspertyzy dla inicjatyw Europejskiej Fundacji ds. Szkoleń w dziedzinie rozwoju zasobów ludzkich”.

Kontrakt ramowy ma wspierać działania Fundacji w krajach partnerskich objętych programem działania poprzez świadczenie usług w postaci ekspertyz z różnych dziedzin dotyczących rozwoju zasobów ludzkich. Wkład ze strony ekspertów może być wymagany m.in. w zakresie:

• Programowania i tworzenia projektów (w tym studiów wykonalności), monitoringu i ewaluacji, oceny efektywności, rozpowszechnienia rezultatów projektu i dobrych praktyk;

• Analiz polityk i ukierunkowanego doradztwa w tym obszarze;

• Zbierania i analiz danych, pisania i redagowania specjalistycznych raportów;

• Planowania i realizowania działań mających na celu zwiększenie potencjału instytucjonalnego tj. wizyty studyjne, szkolenia, wsparcie przy organizacji różnego rodzaju imprez;

• Tłumaczeń pisemnych i ustnych wymagających znajomości specjalistycznej terminologii, itp.

Obszary tematyczne, w których Fundacja może wymagać wsparcia to m.in.: Kształcenie dorosłych, Zatrudnienie i rynek pracy, Przedsiębiorczość, Równość płci, Kształcenie podstawowe, średnie i wyższe, Kształcenie ustawiczne i zawodowe, Migracje, Ramy kwalifikacji.

Kontrakt będzie realizowany maksymalnie przez cztery lata w formie kaskadowej, a jego maksymalna wartość nie przekroczy 5,000,000 EUR.

17.12.2007
Podziel się tą stroną: