Projekt wsparcia sektora MŚP na Ukrainie zakończony

Międzynarodowe konsorcjum, którego członkiem jest EPRD zakończyło w grudniu 2007 wdrażanie projektu „Wsparcie sektora MŚP w regionach priorytetowych Ukrainy”.

18-miesięczne działania przyczyniły się do powstania korzystnych warunków do rozwoju lokalnych MŚP na Ukrainie w następujących dziedzinach:

a) wypracowanie polityki wspierającej rozwój MŚP oraz instrumentów regulacyjnych

b) poszerzenie usług z zakresu doradztwa biznesowego

c) opracowanie programu szkoleń oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej

Działania w ramach projektu oraz dostępne środki zostały ukierunkowane na poprawę sytuacji w sektorze MŚP w następujących regionach priorytetowych Ukrainy: Chernigiv, Rivne, and Zhytomyr.

Osiągnięcie założonych celów zostało uwieńczone małą uroczystością podsumowującą, która odbyła się 7 grudnia w Kijowie. Spotkanie to było okazją do omówienia rezultatów projektu w gronie jego beneficjentów, instytucji zarządzających oraz innych osób, które miały swój znaczący wkład w odniesiony sukces.

Konsorcjum zarządzające projektem było reprezentowane przez EPRD oraz lidera konsorcjum – GFA Consulting Group.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem <b><A HREF= http://www.ukraine-inform.org.ua/docs/Activities_and_Impacts_Paper_ENG.pdf>“Project Activities and Impact Paper”</A></b> podsumowującym osiągnięcia projektu.

31.12.2007
Podziel się tą stroną: