Zakończenie projektu w Chorwacji – konferencja podsumowująca

Wdrożenie projektu “Wsparcie techniczne i granty dla organizacji pozarządowych w zakresie usług społecznych” w Chorwacji zostało zakończone spotkaniem podsumowującym, które odbyło się w Splicie w dniach 13-14 listopada.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 160 osób, wśród których większość stanowili przedstawiciele samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych, którzy brali czynny udział w ustanowieniu publiczno-prywatnych partnerstw po zakończeniu usług doradczych dla 30 gmin objętych projektem.

Pierwszego dnia w godzinach popołudniowych uczestnicy odwiedzili te organizacje pozarządowe w Splicie, które brały udział w utworzeniu partnerstw w ramach projektu. Następnie uczestnicy spotkali się w Muzeum Miasta Split, aby podziwiać wystawę plansz promocyjnych prezentujących w skrócie wszystkie gminy.

Drugiego dnia odbyła się oficjalna konferencja, w której udział wzięli: szef Biura ds. Organizacji Pozarządowych, p. Igor Vidačak, polski Kierownik Projektu, p. Rafał Kunaszyk, ekspert ds. promocji projektu, p. Nives Ivelja oraz Dyrektor Zarządzający EPRD, p. Zbigniew Włosek. Odpowiadali oni na pytania dotyczące osiągniętych celów oraz przedstawili konkretne przykłady ustanowionych partnerstw.

Następnym punktem konferencji było podsumowanie wdrażania projektu przygotowane przez p. Rafała Kunaszyka oraz zaprezentowanie dobrych praktyk w partnerstwach lokalnych przez przedstawicieli następujących miast: Kamanje, Split and Belišće. Powyższe prezentacje zainicjowały debatę prowadzoną przez p. Nives Ivelja na na temat nowych trendów w sektorze usług społecznych, w której czynny udział brali także p. Željko Juraj z Ministerstwa Nauki, Edukacji i Sportu, oraz p. Sadika Grozdanić z Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.

Spotkanie podsumowujące zakończyło się dyskusją panelową dwóch oddzielnych grup uczestników, podczas której zostały poruszone następujące kwestie: potrzeba utworzenia sieci partnerstw między instytucjami dostarczającymi usługi społeczne oraz promocja takich partnerstw.

Podczas konferencji wręczono także dyplomy wszystkim lokalnym społecznościom potwierdzające zakończenie usług doradczych.

Więcej zdjęć z realizacji projektu można znaleźć w <A HREF=’http://www.cards2003ssd.org/galeria/index.php?path=17′ TARGET=_BLANK class=projects>galerii</A>.

28.11.2007
Podziel się tą stroną: