EPRD współpracuje z Belgijską Agencją Rozwoju

Belgijska Agencja Rozwoju zleciła EPRD opracowanie Wstępnego Studium na potrzeby Programu Zwiększenia Zdolności Rozwojowych i Instytucjonalnych (ECIB) w Palestynie. Opracowanie to będzie stanowiło podstawę dla działań na szczeblu krajowym mających na celu propagowanie „nauczania w środowisku pracy” w Palestynie jak również wzmocnienie sektora technicznego szkolnictwa zawodowego tak aby wspierać naukę zawodu poprzez praktyki zawodowe, staże oraz inne rozwiązania wspierające przejście ze szkoły do aktywności zawodowej.

Wraz z rozpoczęciem programu ECIB, poprzez dogłębną analizę szkolnictwa zawodowego i technicznego w Palestynie, studium dostarczy kluczowych informacji dot. specyfiki i aktualnej sytuacji w sektorze oraz potencjału sektora w odniesieniu do realizacji działań z zakresu „nauczania w środowisku pracy”. Pomimo braku odpowiedniego ustawodawstwa, został już wdrożony szereg inicjatyw mających na celu promowanie „nauczania w środowisku pracy” w Palestynie, a wiele innych jest aktualnie realizowanych. Ponadto, różne doświadczenia regionalne także mogą zostać wykorzystane na gruncie krajowym; w ramach studium zostanie dokonana ich analiza.

Belgijska Agencja Rozwoju wspiera kraje rozwijające się w ich walce z ubóstwem w imieniu Rządu belgijskiego. Oprócz misji publicznej Belgijska Agencja Rozwoju wspiera zrównoważony rozwój także w imieniu innych krajowych i międzynarodowych organizacji.

07.08.2014
Podziel się tą stroną: