Powstała Świętokrzyska Grupa Doradztwa Międzynarodowego

Adam Jarubas, MarszałekWojewództwa Świętokrzyskiego i Tadeusz Pęczek, Prezes Zarządu EPRD BiuroPolityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. podpisali dziśo współpracy na rzecz wspólnego pozyskiwania środków irealizacji projektów międzynarodowych. – Porozumienie jest bardzo oryginalne. Do tej pory nie podpisywaliśmy tego rodzaju dokumentów. Stworzy ono możliwości do tego, abyśmy mogli nasze doświadczeniaoferować innym i by przynosiło to korzyści mieszkańcom województwa –mówi Adam Jarubas.

To swoiste partnerstwo publiczno-prywatne oparte jest na wieloletnichdoświadczeniach krajów Unii Europejskiej takich, jak Niemcy, Francja czySzwecja. W Polsce to unikat. Dzięki zainicjowanej dziś współpracyUrząd Marszałkowski, a także podległe mu instytucje specjalistyczne:Wojewódzki Urząd Pracy, Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego,Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli , Regionalne CentrumNaukowo-Technologiczne, czy Świętokrzyski Zarząd Dróg będą skuteczniejudostępniać swój potencjał, dzielić się doświadczeniem, delegować własnych ekspertów i wspierać swoich odpowiedników w krajach rozwijających się.

Sygnatariuszem porozumienia jest EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego. – Jesteśmy grupą doradczą działającą na rynku międzynarodowym. Prowadzimy prace dla Komisji Europejskiej, Banku Światowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i wielu innych instytucji, które wspierają kraje rozwijające się. Można powiedzieć, że działamy dla takich krajów, jakim Polska była przed rokiem 2004 – mówi Tadeusz Pęczek, Prezes Zarządu EPRDta działalność wymaga ekspertów. Województwo Świętokrzyskie ma niesamowity potencjał doświadczeń instytucjonalnych, eksperckich właśnie i referencji. To ma wartość.

– Będziemy szukać wspólnej aktywności jeżeli chodzi o programy, konkursy i granty takie, jak Unia Europejska, Bank Światowy i Europejski Bank Inwestycyjny. Synergii i połączenia kompetencji będziemy szukać w takich obszarach, jak: edukacja, rynek pracy, rolnictwo, kształcenie nauczycieli czy transport – podkreśla Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Pierwszych mierzalnych efektów współpracy można spodziewać się za rok, choć już dziś EPRD i jednostki organizacyjne UMWŚ, np. Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego,  z sukcesem pojawiają się na rynkach międzynarodowych i starują  przetargach.

 

Źródło: http://www.sejmik.kielce.pl/item/40347-powstala-swietokrzyska-grupa-doradztwa-miedzynarodowego

02.06.2014
Podziel się tą stroną: