EPRD wspiera współpracę transgraniczną w Bośni i Hercegowinie

Z przyjemnością informujemy, że EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., jako partner międzynarodowego konsorcjum, wygrało przetarg w Bośni i Hercegowinie pt. „Wsparcie Unii Europejskiej we wdrażaniu programów współpracy transgranicznej w ramach instrumentu IPA – EUCORIN II” (druga faza EUCORIN), który będzie polegał na ciągłym wsparciu instytucjonalnym dla wdrażania Programów Współpracy Transgranicznej w Bośni.

Celem ogólnym projektu będzie promocja i poprawienie współpracy transgranicznej oraz integracja społeczno-ekonomiczna terenów przygranicznych poprzez wzmocnienie gospodarczych, społecznych, środowiskowych i kulturowych powiązań między współpracującymi krajami.

W ramach dwóch komponentów projektu zostanie udzielone wsparcie dla rządowych i samorządowych instytucji i organizacji w Bośni i Hercegowinie w zakresie ich udziału w projektach i programach UE wdrażanych w ramach drugiego komponentu IPA, które promują współpracę transgraniczną i międzynarodową. W szczególności eksperci udzielą wsparcia instytucjonalnego dla Dyrektoriatu Integracji Europejskiej w celu stworzenia długoterminowych i trwałych struktur współpracy transgranicznej.

Projekt już się rozpoczął, a spotkanie inicjujące odbędzie się w czwartek, 9 lipca w siedzibie Delegatury Komisji Europejskiej. Całkowity budżet projektu to 999,530 Euro.

03.07.2009
Podziel się tą stroną: