EPRD kontynuuje współpracę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

Po zakończeniu realizacji projektu „Wsparcie JASPERS w ocenie EIS w Polsce”, w którym byliśmy odpowiedzialni za ocenę spójności i prawidłowości technicznych i proceduralnych aspektów przygotowanych Ocen Oddziaływania na Środowisko w 17 projektach w sektorze transportu oraz energii, tym razem EPRD uzyskało informację o wygraniu przetargu na projekt „Wsparcie JASPERS w ocenie EIS w Rumunii”.

W trakcie trwającego ponad rok kontraktu (05/2009 – 06/2010), EPRD sprawdzi prawidłowość sporządzonych Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz wdrożenie dyrektywy siedliskowej w projektach w sektorze transportu (drogowego i kolejowego), które zakwalifikowane zostały do wsparcia z funduszy strukturalnych.

Europejski Bank Inwestycyjny został utworzony Traktatem Rzymskim w 1958 roku jako długoterminowy bank kredytowy Unii Europejskiej.

Zadaniem Banku jest wspieranie integracji, zrównoważonego rozwoju i spójności społeczno-ekonomicznej krajów członkowskich Unii Europejskiej.

24.04.2009
Podziel się tą stroną: