EPRD kontynuuje współpracę z Europejską Fundacją ds. Szkoleń (ETF)

EPRD kontynuuje współpracę z Europejską Fundacją Kształcenia (ETF). Europejska Fundacja ds. Szkoleń jest agencją Unii Europejskiej, która wspomaga system edukacji i szkoleń w krajach nie należących do Unii Europejskiej, zwłaszcza w krajach sąsiadujących takich jak kraje przygotowujące się do wstąpienia do Unii Europejskiej, krajach Północnej Afryki, Środkowego Wschodu i Bałkan.

EPRD wygrało niedawno projekt „Wsparcie techniczne przy opracowaniu metodologii oraz doradztwo w zakresie zapewnienia danych na temat rynku pracy i TVET – ekspert dla regionu Maghreb (Algieria, Maroko, Tunezja)”, który wdrażany jest w ramach projektu MEDA ETE „Edukacja i Szkolenia na rzecz Zatrudnienia”.

Spotkanie organizacyjne odbyło się w Turynie, gdzie znajduje się siedziba ETF. Na koniec sierpnia planowana jest misja do krajów Maghreb. Celem tej misji będzie zebranie danych o właściwych praktykach stosowanych w polityce zatrudnienia w tych krajach. Wszystkie działania w ramach projektu powinny zakończyć się w tym roku.

21.07.2009
Podziel się tą stroną: