EPRD wspiera europejskich urzędników odpowiedzialnych za wdrażanie Dyrektyw EIA i SEA

Wiele krajów członkowskich zgłosiło potrzebę wsparcia urzędników odpowiedzialnych za wdrażanie dyrektyw EIA i SEA w opracowaniu strategii szkoleniowych dla pracowników instytucji publicznych, którzy będą zaangażowani w procedury EIA i SEA podczas następnego okresu programowania 2014-2020.

W ramach obecnego projektu eksperci EPRD opracują standardowy zestaw narzędzi oraz rekomendacji/wskazówek, które będą mogły być wykorzystane przez rządowe instytucje ds. ochrony środowiska w krajach członkowskich do przygotowania i wdrożenia własnej strategii budowania kompetencji pracowników administracji z zakresu procedur EIA/SEA, aby spełnić wymogi warunków ex-ante.

Taki standardowy zestaw będzie zawierał narzędzia zapewniające skuteczny program szkoleniowy oraz rozpowszechnianie informacji wśród pracowników instytucji, jak również zwięzłe rekomendacje/wskazówki służące do opracowywania solidnych raportów EIA dla projektów z sektorów w których częściej  ubiega się o wsparcie finansowe z unii. Kiedy już taki zestaw narzędzi rekomendacji/ wskazówek zostanie opracowany, Jaspers planuje pilotażowe ich wdrożenie w odpowiedzi na potrzeby Rumuni i Bułgarii, w bliskiej współpracy z rządowymi instytucjami ds. ochrony środowiska.

28.12.2012
Podziel się tą stroną: