Wizyta studyjna delegacji z Bośni i Hercegowiny w Polsce

W okresie od 4 do 8 listopada br. miała miejsce wizyta studyjna w ramach realizowanego przez EPRD projektu: „Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich w Bośni i Hercegowinie”. Do Polski zaproszonych zostało 9 przedstawicieli bośniackich instytucji publicznych, związanych z badaniami statystycznymi, ze wszystkich administracyjnych części składowych państwa.

Głównym celem wizyty było poznanie polskiego systemu statystyk edukacyjnych, sposobu zbierania, rejestracji i przetwarzania danych przez polskie instytucje oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie. W ramach przeprowadzonych spotkań uczestnicy uzyskali informacje na następujące tematy:
• System edukacji w Polsce. Statystyki systemu kształcenia: Podstawy prawne i metodologiczne, źródła danych, klasyfikacje. Kierunki kształcenia i szkolenia. Realizacja ISCED 2011;
•Oprogramowanie używane w badaniach w zakresie edukacji;
• System informacji o edukacji (baza danych): ISCED 0 – ISCED 4, ISCED 5B, dodatkowo:
– Metodologia badań statystycznych dotyczących kształcenia dorosłych na poziomie ISCED  poziomy 1-3;
– Metodologia badań ogólnych i zawodowych edukacji;
• Współpraca Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Urzędu Statystycznego w dziedzinie statystyki w systemie oświaty (System Informacji Oświatowej), a w szczególności – nakłady finansowe na edukację;
• Kwestia zbierania informacji na temat wykształcenia obywateli w trakcie prowadzonego niedawno Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w Polsce;
• Wydatki na edukację. Źródła danych oraz metodologia badań;
• Metodologia badań edukacyjnych na studiach wyższych;
• Przygotowanie rocznych kwestionariuszy UOE (finanse i niefinansowe tabele).

Plan spotkań obejmował następujące instytucje:
1. Główny Urząd Statystyczny
2. Ministerstwo Edukacji

19.11.2012
Podziel się tą stroną: