EPRD opracuje koncepcję rozwoju oferty turystycznej w powiecie opatowskim

EPRD rozpoczęło prace nad opracowaniem koncepcji projektowej wraz ze studium wykonalności inwestycji dla projektu pn.: „Historia ze smakiem”, planowanego do realizacji przez Partnerstwo Ziemia Opatowska. Partnerstwo zostało utworzone przez powiat opatowski oraz 8 jednostek samorządu terytorialnego położonych w obszarze powiatu opatowskiego: gminy Opatów, Tarłów, Iwaniska, Ożarów, Wojciechowice, Sadowie, Baćkowice, Lipnik.

Celem projektu jest stworzenie zintegrowanego produktu turystycznego łączącego walory przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe, którego istotnym elementem jest dziedzictwo kulinarne czerpiące z wielowiekowych tradycji.

Stworzenie produktu sieciowego, gdzie w pakiecie ofert aktywnego, zorganizowanego wypoczynku, obok możliwości poznawania atrakcji przyrodniczych i historycznych oferowane będą wyjątkowe doznania kulinarne, pozwoli na udostępnienie i promowanie dziedzictwa Ziemi Opatowskiej w zintegrowany i profesjonalny sposób.

27.03.2023
Podziel się tą stroną: