BioBoosters – Boosting the circular transition

Z dumą pragniemy poinformować, że Eksperci EPRD w ramach współpracy z Fundacją Edukacji i Dialogu Społecznego „Pro Civis” zostali zaangażowani w realizację międzynarodowego projektu „BioBoosters – boosting the circular transition”. Projekt ten jest realizowany w partnerstwie 9 podmiotów z krajów regionu Morza Bałtyckiego: Finlandii, Szwecji, Estonii, Łotwy, Litwy, Niemiec i Polski.

Celem projektu jest wzrost poziomu innowacyjności przedsiębiorców działających już, bądź dopiero zamierzających działać – w obszarze biogospodarki i gospodarki obiegu zamkniętego. Biogospodarka odnosi się do wszystkich sektorów bazujących na zasobach biologicznych. Jest to obszar przebiegający przez wiele branż, które wykorzystują te zasoby do wytwarzania żywności, bioproduktów, usług czy energii. Biogospodarka oraz powiązana z nią idea gospodarki obiegu zamkniętego ma na celu ograniczenie zużycia nieodnawialnych źródeł energii, zrównoważone używanie zasobów, adaptację do zmian klimatu oraz wzrost konkurencyjności gospodarek UE.

W ramach projektu zorganizowanych zostanie 18 międzynarodowych hackathonów – warsztatów, których uczestnicy staną przed zadaniem rozwiązania określonych wyzwań o charakterze gospodarczym, technologicznym lub społecznym zgłaszanych przez przedstawicieli przemysłu pochodzących z krajów Morza Bałtyckiego, w tym z regionu Świętokrzyskiego.

Uczestnikami hackathonów będą innowatorzy m.in. MŚP, start – up’y, koła naukowe, zespoły studenckie, osoby fizyczne. Innowatorzy zmierzą się z wyzwaniami postawionymi przed nimi przez duże firmy. Dla podmiotów biorących udział w tych wydarzeniach będzie to wyjątkowa szansa na nawiązanie trwałych i rentownych międzynarodowych relacji gospodarczych.

Projekt „BioBoosters – boosting the circular transition” jest współfinansowany ze środków programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2021 – 2027. Budżet projektu to 2,8 mln EUR.

03.02.2023
Podziel się tą stroną: