EPRD kontynuuje współpracę z Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

EPRD kontynuuje współpracę z Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych  (ZŚiNPK) przy realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozbudowy Ośrodka Edukacji Przyrodniczej, którego podstawową funkcją jest czynna ochrona zasobów przyrodniczych Ponidzia oraz ich wykorzystanie dla działań naukowych i edukacyjnych, jak też prowadzenia działalności turystycznej i rekreacyjnej na rzecz zrównoważonego  rozwoju społeczeństwa. Ośrodek Edukacji Przyrodniczej został usytuowany na Ponidziu, w miejscowości Umianowice (gmina Kije), w sąsiedztwie unikatowej delty Nidy, w obszarze sieci Natura 2000: „Dolina Nidy” i „Ostoja Nidziańska” oraz na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego.

Zadaniem EPRD jest opracowanie dokumentacji studyjnej i analitycznej, mającej na celu wsparcie Inwestora (ZŚiNPK) w procesie decyzyjnym przy określaniu dodatkowych inwestycji/działań planowanych do realizacji w zakresie prac prowadzonych przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej.

25.04.2023
Podziel się tą stroną: