Zielone miasta i czyste powietrze

EPRD we współpracy z MABEA na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych z sukcesem zrealizowało projekt w ramach Inkubatora Kwalifikacji. Jesteśmy dumni z naszej roli w projekcie, który ma na celu rozwijanie i promowanie kwalifikacji rynkowych w obszarze zielonych miast i czystego powietrza. Opracowaliśmy cztery nowe kwalifikacje we współpracy z metodykami i ekspertami branżowymi. Te kwalifikacje pomogą dostosować się do zmieniających się potrzeb rynku pracy i przyczynią się do ochrony naszego środowiska naturalnego.

Chcemy inspirować podmioty rynku pracy i edukacji, dostarczając im narzędzi dostosowanych do dzisiejszych realiów. Nasza praca nad kwalifikacjami rynkowymi stanowi krok w kierunku rozpowszechnienia tej idei w różnych sektorach i branżach. Dzięki współpracy z ekspertami branżowymi i metodycznymi, a także pozytywnym wynikom konsultacji środowiskowych, jesteśmy przekonani, że nasze kwalifikacje będą miały realny wpływ na rozwój zawodowy i ochronę środowiska.

15.09.2023
Podziel się tą stroną: