„2 dni z ewaluacją”

Przedstawiciele EPRD Biura Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego gościli w dniach 23-24 marca w Warszawie na Spotkaniu Grupy Sterującej Ewaluacją PO KL i na II Giełdzie Ewaluacji.

Zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją PO KL miało na celu szczegółowe omówienie różnych podejść metodologicznych zastosowanych w badaniach ewaluacyjnych, dotyczących oceny systemu wdrażania PO KL na poziomie regionalnym, realizowanych na zamówienie Instytucji Pośredniczących dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

EPRD jako Wykonawca badania ewaluacyjnego „Ocena systemu zarządzania i wdrażania PO KL w Województwie Małopolskim” wspólnie z przedstawicielem Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zaprezentowało podejście metodologiczne w zrealizowanym badaniu.

24 marca 2009 r. w Hotelu Novotel Centrum w Warszawie, odbyła się II edycja „Giełdy ewaluacji”.

Aktualne spotkanie zamawiających i wykonawców badań dotyczyło ewaluacji wszystkich polityk publicznych i obszarów tematycznych, objętych interwencją Narodowej Strategii Spójności.

Tematem przewodnim tegorocznej Giełdy było prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności kryteria wyboru i oceny ofert. Spotkanie było podzielone na trzy osobne panele dyskusyjne poprzedzone prezentacjami multimedialnymi.

Przedstawiciele wykonawców badań ewaluacyjnych mieli możliwość zaprezentowania własnego dorobku ewaluacyjnego, a także poznanie najbliższych planów badawczych administracji publicznej w ramach wdrażanych Programów Operacyjnych.

zdjęcie – strona www.mrr.gov.pl

26.03.2009
Podziel się tą stroną: