EPRD będzie kontynuować wsparcie dla serbskich służb zatrudnienia

EPRD rozpoczyna dwuletni projekt o wartości 1,2 mln euro, którego celem jest dalsze włączanie prognozowania, monitorowania i ewaluacji w opracowywaniu oraz wdrażaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz dostosowanie krajowej klasyfikacji zawodów i specjalności do standardów Klasyfikacji ISCO 08, a który jest kontynuacją prac EPRD rozpoczętych w 2009 roku.

Działania przewidziane w ramach projektu mają na celu wzmocnienie zdolności Krajowych Służb Zatrudnienia oraz departamentu pracy w Ministerstwie Gospodarki i Rozwoju Regionalnego w zakresie efektywniejszego monitorowania i ewaluacji aktywnej polityki rynku pracy oraz bardziej trafnego prognozowania trendów na rynku pracy.

Projekt ma także na celu dostosowanie ponad 2,400 opisów zawodów i specjalności do standardów Klasyfikacji ISCO 08. Zrealizowanie tego zadania umożliwi określenie poziomu złożoności konkretnych zawodów co z kolei posłuży jako podstawa do zdefiniowania poziomu złożoności szkolnictwa zawodowego w ramach Krajowego Systemu Kwalifikacji Zawodowych.

16.08.2012
Podziel się tą stroną: