EPRD prowadzi nabór na szkolenia dotyczące zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac B+R

Dnia 1 września EPRD rozpoczęło realizację projektu pn: Przedsiębiorczy pracownik naukowy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt składa się ze szkoleń oraz warsztatów praktycznych z zakresu zarządzania pracami badawczo-rozwojowymi oraz komercjalizacji wiedzy.

Tematem przewodnim Projektu jest: Ciągła i spełniająca parametry prądu sieciowego energia ze źródeł odnawialnych.

Dzięki pracy na konkretnych przykładach Uczestnicy szkoleń zdobędą wiedzę i doświadczenie, które w przyszłości umożliwią im skuteczną komercjalizację własnych pomysłów naukowych.

Zaprezentujemy możliwe ścieżki komercjalizacji, skuteczne sposoby i schematy zarządzania pracami B+R, sposoby ochrony własności intelektualnej. Nauczymy profesjonalnego przygotowania oferty technologicznej.

Do udziału w Projekcie zapraszamy pracowników naukowych szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN oraz pracowników jednostek tworzących konsorcja naukowe.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie www.komercjalizacja.eprd.pl

Udział w
Projekcie jest bezpłatny

Serdecznie zapraszamy
do wzięcia udziału w Projekcie

Koordynator –
Anna Kaczmarczyk

Specjalista
ds. szkoleń i promocji – Anna Kamińska

 

Kontakt do Biura Projektu:

02-629
Warszawa, ul. Pilicka 14/2

tel.: 22 826
70 28

komercjalizacja@eprd.pl

28.09.2012
Podziel się tą stroną: