EPRD wspiera centra badań i rozwoju w Polsce

W dniu 17 lipca w Warszawie odbyło się spotkanie podsumowujące realizację trwającego osiem miesięcy projektu „Konsultant ds. rekrutacji na potrzeby projektów badawczo-rozwojowych finansowanych z EFRR w Polsce” zleconego firmie EPRD przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w ramach programu JASPERS.

Projekt był częścią szerszych działań związanych ze wsparciem pięciu centrów badawczo-rozwojowych w Polsce celem bardziej efektywnego przeniesienia rozwijanych tam technologii do przemysłu. Niniejszy projekt miał na celu doradztwo dla w/w ośrodków w zakresie rozwoju zasobów ludzkich poprzez opracowanie planów rekrutacji na określone stanowiska.

W spotkaniu udział wzięli koordynator projektu ze strony EBI, eksperci EPRD oraz beneficjenci, czyli: Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii z Warszawy, Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów EIT+ z Wrocławia, Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii z Poznania, Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii z Warszawy, oraz Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Eksperci EPRD dokonali analizy potrzeb beneficjentów w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, a także opracowali plany rekrutacji, które będą wdrożone, a następnie powielane, w kolejnych latach działalności centrów B+R. Ponadto, dla wszystkich ośrodków badawczych biorących udział w projekcie, zostały opracowane plany rozwoju zasobów ludzkich, jak również zbudowane zostały sieci kontaktów dla ułatwionego poszukiwania pracowników.

27.07.2012
Podziel się tą stroną: